Ebenius

SEMINARIES - CORPORATE FINANCE - BCFA

seminaries

Advocaat Olivier Eben is werkzaam in de sector van Mergers & Acquisitions en corporate finance.

In die zin heeft advocaat Olivier Eben reeds talrijke artikels geschreven, voordrachten gehouden en bezit deze over een grote ervaring in deze sector.

Teneinde deze kennis, ervaring en netwerk te delen met anderen is advocaat Olivier Eben in 2006 over gegaan tot oprichting van de beroepsvereniging BELGIAN CORPORATE FINANCE ASSOCIATION : www.bcfa.eu waarvan hij thans ondervoorzitter is.

Het doel van deze beroepsvereniging bestaat onder meer uit :

1. Het stimuleren van allerlei initiatieven op het niveau van wetgeving en ondersteuning van bedrijven.

2. Netwerking.

3. Een steun voor de sector.

4. De voortdurende informering van de leden over nieuwe wetgevingen en actuele onderwerpen.

In die zin werden bij wijze van voorbeeld volgende voordrachten gegeven :

"La Lorraine Bakery - Financiering in ons groeiverhaal"
"Verzekering als alternatief bij overnames "
" Waarde van ' Intellectual property' bij M&A"
"Europa - een crisis teveel of één na vele ander"
"Financieel en economische actualiteit vanuit beleidsperspectief"
"Mediation : een betere manier om handelsgeschillen op te lossen,"
"Organic and inorganic growth - DUVEL brewery"

...

Bent U eveneens werkzaam in de M&A, private equity of M& A – sector ?

U bent steeds welkom op één van onze happeningen.
Desbetreffend kan U contact opnemen met Advocaat Olivier Eben.
Werp ook eens een kijk op de website van BCFA : www.bcfa.eu