Ebenius

Praktijkgebieden

Vennootschapsrecht

 • Vennootschapsrecht
 • Ondernemingen in moeilijkheden, vereffeningen, falingen en gerechtelijke akkoorden.
 • Oprichtingen, statuten, vergunningen, ...
 • Herstructureringen
 • Bestuurdersaansprakelijkheid.
 • Aandeelhoudersovereenkomsten en aandeelhoudersconflicten.
 • Raden van Bestuur.
 • Kapitaalsverhogingen – verlagingen.
 • Bescherming van minderheidsaandeelhouders.
 • ...

Handelsrecht en economisch recht

 • Alle soorten contracten (Koop, huur, pand, zekerheden, borgtocht, opstalrecht, dadingen,...)
 • Handelsovereenkomsten en handelsdistributierecht (agentuur, verkoopsconcessie, franchising, licenties, (non)exclusieve distributie,...)
 • Mededingingsrecht, handelspraktijken, consumentenrecht, produktaansprakelijkheid, enz
 • Financiële overeenkomsten (leasing, financiering, lening, lening op afbetaling, factoring, financiële zekerheden,...)
 • Handelshuur

Personen- en familierecht

 • Echtscheiding
 • Problemen tussen feitelijke samenwonenden
 • Verblijfsregeling en omgangsregeling van/met de kinderen
 • Onderhoudsgelden
 • Vereffening en verdeling
 • Internationale Kinderontvoering

Erfrecht

 • Nalatenschappen
 • Testamenten
 • Schenkingen
 • ...

Burgerlijk recht

 • Huurzaken
 • Koop – verkoop
 • Burenhinder
 • Vruchtgebruik

Strafrecht

 • Financieel-economisch strafrecht
 • (witwas, kasgeldvennootschappen, btw, douane en accijnzen, goud – en diamantsector, ...)

Fusies en overnames

(Onder voorzitterschap van de Belgian Corporate Finance Association – beroepsvereniging voor professionelen werkzaam in de sector van fusies en overnames, durfkapitaal, beheer van vermogens en kapitaalmarkt)

Fiscaal  recht

 • Geschillenbeslechting en bemiddeling
 • Aansprakelijkheids – en verzekeringsrecht

Sociaal recht

 • Arbeidsrecht
 • Sociaal Zekerheidsrecht

Goederenrecht

 • Eigendom, mede-eigendom, erfdienstbaarheden en andere onroerende zakelijke rechten, voorrechten en hypotheken
 • Huur – en handelsovereenkomsten
 • Concessies

Financieel recht

Gerechtelijk recht

Beslagrecht

Insolventierecht

Nationale en internationale arbitrage

Aansprakelijkheids- en verzekeringsrecht

Verkeersrecht

Syndicus en Mede-eigendom

Financieel Recht

Beheer van private vermogens - zaakwaarneming

Aannemingen, bouwrecht en onroerend goed